Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CHLB Đức

16/11/2018
Cam kết cung cấp những sản phẩm tốt nhất phục vụ con người Việt, cùng với trách nhiệm san sẻ tình yêu thương đồng bào và bảo vệ môi trường.

Giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu tiên phong đổi mới công nghệ phát triển kinh tế xanh

16/11/2018
Cam kết cung cấp những sản phẩm tốt nhất phục vụ con người Việt, cùng với trách nhiệm san sẻ tình yêu thương đồng bào và bảo vệ môi trường.

Cam kết và chứng nhận của hãng ống nhựa chịu nhiệt cao cấp Poligon

31/05/2016
Cam kết cung cấp những sản phẩm tốt nhất phục vụ con người Việt, cùng với trách nhiệm san sẻ tình yêu thương đồng bào và bảo vệ môi trường.