Chứng nhận Top 10 tin dùng Việt Nam 2021

23/12/2021
Poligon vinh dự được nhận Chứng nhận Top 10 tin dùng Việt Nam 2021 nhóm ngành Thiết bị gia dụng Nội – Ngoại Thất.

Kết quả thử nghiệm mẫu ren đồng

10/12/2018
Poligon công bố Kết quả thử nghiệm mẫu ren đồng được chứng nhận bởi Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 2/2018

Kết quả thử nghiệm ống nóng 25

10/12/2018
Poligon công bố Kết quả thử nghiệm ống nóng 25. Sản phẩm ống nóng poligon đã được chứng nhận bỏi Cục đo lường chất lượng từ tháng 2/2018.

Kết quả thử nghiệm ống lạnh 90

10/12/2018
Poligon công bố Kết quả thử nghiệm ống lạnh 90  

Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn DIN 8077- 8078

10/12/2018
Poligon đạt Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn DIN 8077- 8078

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý ISO 9001 – 2015

10/12/2018
Poligon nhận Giấy chứng nhận hệ thống quản lý ISO 9001 – 2015

Kết quả thử nghiệm bộ công tắc đơn 2 chiều mạ vàng

10/12/2018
Poligon thông báo Kết quả thử nghiệm bộ công tắc đơn 2 chiều mạ vàng 

Kết quả thử nghiệm bộ công tắc đơn 2 chiều+ ổ cắm đơn đa năng

10/12/2018
Poligon thông báo Kết quả thử nghiệm bộ công tắc đơn 2 chiều+ ổ cắm đơn đa năng

Kết quả thử nghiệm bộ ổ cắm đôi đa năng

10/12/2018
Poligon công bố Kết quả thử nghiệm bộ ổ cắm đôi đa năng    

Cam kết chất lượng các sản phẩm của Poligon

16/11/2018
Cam kết cung cấp những sản phẩm tốt nhất phục vụ con người Việt, cùng với trách nhiệm san sẻ tình yêu thương đồng bào và bảo vệ môi trường.